Płeć – po mamie czy tacie?

Dniem poczęcia nazywamy moment połączenia się żeńskiej i męskiej komórki rozrodczej, czyli gamet. Komórką rozrodczą (gametą) żeńską jest komórka jajowa. Komórką rozrodczą (gametą) męską – plemnik. Każda z gamet, w przeciwieństwie do reszty komórek naszego ciała, zawiera jedynie połowę materiału genetycznego, liczącą 23 chromosomy. Rozróżniamy gamety żeńskie – zawierające zawsze chromosom X oraz gamety męskie – zawierające chromosom X lub Y. To właśnie po stronie męskiej zapada „decyzja” o zdeterminowaniu płci potomstwa – w zależności, czy
w momencie poczęcia do komórki jajowej przedostanie się plemnik zawierający chromosom X – odpowiedzialny za płeć żeńską, czy chromosom Y – odpowiedzialny za płeć męską. Każda z gamet posiada swoiste „centrum dowodzenia”, jakim jest jądro komórkowe, zawierające materiał genetyczny, czyli wyżej wspomniane chromosomy, w ilości o połowę mniejszej, niż pozostałe komórki ciała. Dlaczego? Pójdźmy dalej.

Podczas współżycia wraz z ejakulatem (nasieniem) wydostają się miliony plemników, szybko przemieszczających się w kierunku szyjki macicy, a następnie samej macicy i jajowodów. Jeśli do współżycia dochodzi tuż po owulacji, gdy komórka jajowa zostaje „uwolniona” z jajnika i przekazana do jajowodu, istnieje największa szansa na zapłodnienie. W momencie wniknięcia plemnika do komórki jajowej, kolejnym etapem jest zlanie się materiałów genetycznych obu gamet – 23 chromosomów komórki jajowej i 23 chromosomów plemnika, w wyniku czego powstała zygota zawiera już 46 chromosomów, z których połowa pochodzi od matki, połowa od ojca. Od tego momentu mamy do czynienia z całkowicie nowym, niepowtarzalnym materiałem genetycznym złożonym z 46 chromosomów – liczbie charakterystycznej dla rodzaju ludzkiego. W tym przypadku to czysta matematyka: 23 + 23 daje 46. A 46 chromosomów odpowiada gatunkowi ludzkiemu, czyli Homo sapiens.

Podsumowując, w  wyniku zapłodnienia i połączenia połowy ilości materiałów genetycznych obu komórek rozrodczych powstaje zupełnie nowe DNA, które od początku zawiera taką sama liczbę chromosomów, jak każdy z nas – jest to najlepszy dowód na to, iż Nowe Życie powstaje od momentu poczęcia.

Szczypta embriologii, czyli co dalej?

Nowo powstała zygota, czyli komórka zawierająca pełny garnitur chromosomów w liczbie 46, zaczyna się intensywnie dzielić. Etap ten, nazywany bruzdkowaniem, prowadzi do powstania coraz większej ilości komórek, zwanych blastomerami, które tworzą stadium moruli (po 3-4 dniach), następnie blastuli (po 4-5 dniach), a później blastocysty (po ok. 5-7 dniach). Po około 10-12 dniach dochodzi do zagnieżdżenia się zarodka w błonę śluzową macicy, gdzie następuje dalszy jego rozwój, tzw. organogeneza, czyli powstanie wszystkich organów ciała. Między 8 a 9 tygodniem od momentu poczęcia, kończy się proces organogenezy, a zarazem końca dobiega okres zarodkowy. Po tym czasie rozpoczyna się okres rozwoju płodowego, podczas którego następuje dalszy rozwój organów i wzrost całego ciała, aż do momentu porodu.

Wobec powyższych biologicznych faktów, nie ulega wątpliwości, iż niezależnie od stadium rozwoju, na poziomie genów nic nie ulega zmianie – od momentu poczęcia aż do śmierci mamy do czynienia
z jednym i tym samym organizmem, którego zmieniają się jedynie wymiary fizyczne
w związku z intensywnym rozwojem.

Od embriologii do bioetyki

Gdy kobieta w stanie błogosławionym odczuwa ruchy swojego dziecka, zaczyna fizycznie czuć jego obecność w swoim ciele. Dociera do niej, że fakt ciąży i rozwijającego się w niej człowieka to rzeczywistość. Zaczyna mocniej skupiać się na każdym przejawie Małego Życia– czuje, że to prawdziwa osoba, mająca pełne prawo do kopania, czkawek i zapewnianie mamie zdecydowanie zbyt częstej obecności zgagi. Wie, że to osobny organizm, podchodzi do niego podmiotowo. Jeśli więc na poziome genetycznym nic się nie zmieniło od momentu zapłodnienia, mając na względzie podejście osobowe –  od początku powstania nowego materiału genetycznego mamy do czynienia z Osobą. Niezależnie od tego, czy ma ona 1 mm, 56 cm w momencie porodu, czy 1 m i 70 cm u schyłku swego życia – to jedna i ta sama osoba. A skoro osoba, to ma swoje prawa – pierwszym z nich jest Prawo do Życia.

Wszystkie spotkania instruktażowe dotyczące nauki Modelu Creighton prowadzone są indywidualnie.
Wszelkie pytania prosimy kierować na:

Adres Email: indiligo.glen@gmail.com

Telefon: +48 518 758 752


Indiligo 2023 – Copyright © All rights reserved.