Porządek spotkań

Spotkanie Informacyjne

Program obserwacji cyklu miesiączkowego Modelem Creighton rozpoczyna się od Spotkania Informacyjnego, na którym przedstawione zostają podstawowe zasady obserwacji cyklu i sposób ich zapisu, w oparciu o dedykowaną temu prezentację multimedialną.

Szacowany czas spotkania to ok. 2 godzin, podczas których będzie również możliwość indywidualnej rozmowy i zadawania pytań, odnosząc się do Państwa sytuacji i intencji stosowania metody.

Spotkanie to nie jest zobowiązujące – decyzja odnośnie dalszego uczestnictwa należy do Państwa.

Kolejne Spotkania

Po podjęciu decyzji o chęci uczestnictwa, zakupić można niezbędne do nauki materiały, które posłużą już od następnego dnia – istotnym jest rozpoczęcie obserwacji jak najszybciej, by sprawnie wdrożyć się w metodę obserwacji cyklu. Następnie ustalany jest termin pierwszego spotkania właściwego (ang. Follow-up), którego celem jest m.in. analiza karty obserwacji.

Cykl Spotkań Indywidualnych z instruktorem Modelu Creighton obejmuje minimum 8 wizyt, rozłożonych na przestrzeni roku, po których spotkania w dalszej perspektywie czasowej przybierają charakter kontrolny:

  • Pierwszych 5 spotkań odbywa się w ciągu początkowych 3 miesięcy, stanowiących wczesny etap nauki obserwacji,
  • Kolejne spotkania (6, 7, 8) odbywają się planowo co 3 m-ce, jednak ich termin może ulec modyfikacji w zależności od potrzeby i dynamiki procesu leczenia.

Pełna nauka Modelu Creighton zamyka się więc w pierwszym roku obserwacji w asyście instruktora metody.

Wszystkie spotkania przeprowadzane są indywidualnie w miłej, kameralnej atmosferze, jaką tworzy przydomowy gabinet.

Zachęcam wszystkich małżonków/narzeczonych do wspólnego udziału
w spotkaniach – sprawa płodności i zdrowia jest zawsze wspólna.

Wszystkie spotkania instruktażowe dotyczące nauki Modelu Creighton prowadzone są indywidualnie.
Wszelkie pytania prosimy kierować na:

Adres Email: indiligo.glen@gmail.com

Telefon: +48 518 758 752


Indiligo 2023 – Copyright © All rights reserved.