Model Creighton

The Creighton Model System (CrMS)

Krótka historia metod rozpoznawania płodności

Od zarania dziejów płodność nierozerwalnie łączyła się z prokreacją. Historia metod naturalnego rozpoznawania płodności sięga początków XIX wieku – od dawna więc zadawano sobie pytanie
o prawidłowości kobiecego cyklu i możliwość wyznaczania faz płodności i niepłodności, aby małżonkowie mogli sami decydować o swoich dalszych planach rodzicielskich. Nadszedł wiek XX, a w raz z nim dynamiczny rozwój medycyny i wynalezienie szybkich rozwiązań płodnościowych rozterek – środki hormonalne blokujące płodność.

Efekty były i nadal są „zadowalające” – problem często naradza się, gdy istnieje konkretna potrzeba z ich rezygnacji, np. chęci poczęcia dziecka. A wtedy nie zawsze okazać się może to takie proste – nie tylko ze względu na (często wieloletni) wpływ środków hormonalnych na kobiece ciało, ale przede wszystkim z powodu długiego maskowania prawdziwych problemów zdrowotnych, jakie w warunkach naturalnych prezentowałyby kobiece cykle miesiączkowe. Pierwotnie więc z chęci odkładania poczęcia dziecka może z biegiem czasu narodzić się chęć jego poczęcia, do którego zdrowotna droga może okazać się wyboista, prowadząca przez meandry niepłodności.

20-wieczny rozwój  medycyny nie tylko pozwolił wzrastać środkom ubezpładniającym (antykoncepcyjnym) – wpłynął również niesamowicie na rozwój bardzo dokładnych, medycznych wskaźników płodności. Metodą obserwacji cyklu, która została stworzona jako bardzo rzetelny wskaźnik faz płodności i niepłodności, wykorzystywana często w ramach naturalnego odkładania poczęcia dziecka, jest właśnie Model Creighton.

Czym jest Model Creighton?

CrMS (Model Creighton) został wynaleziony w 1980 r. na uniwersytecie Creighton w Omaha, USA, jako owoc pracy profesora medycyny, ginekologa Tomasa Hilgers’a wraz ze współpracownikami, których celem było stworzenie dokładnej metody obserwacji cyklu bez jakiejkolwiek ingerencji
w naturalną, fizjologiczną płodność kobiety, a tym samym – całego małżeństwa.

Na kanwie tych zdarzeń, 11 lat w później, w roku 1991, narodziła się nowa działka medycyny, bazująca na przyczynowym leczeniu niepłodności od samych podstaw – Naprotechnologia. Model Creighton jest więc bardzo dokładną, medyczną metodą obserwacji cyklu, współpracującą
z Naprotechnologią.

Jakie są zalety Modelu Creighton?

  • prosty, graficzny zapis na karcie obserwacji staje się prawdziwym narzędziem diagnostycznym dla leczenia niepłodności i wielu chorób kobiecych (zaburzenia hormonalne, nieregularne miesiączkowanie, cykle bezowulacyjne, torbiele jajników, poronienia nawykowe i inne),
  • metoda ta  stosowana jest przez wiele małżeństw jako metoda obserwacji płodności i naturalnego odkładania poczęcia dziecka
  • to jedyna naturalna metoda obserwacji,
    w której prócz wyznaczenia czasu płodności i niepłodności w cyklu, diagnozowane są zaburzenia zdrowotne,
  • to metoda jednowskaźnikowa – bazuje na obserwacji śluzu szyjkowego, nie wymaga pomiaru temperatury, jest łatwa w nauczaniu, interpretacji
    i użytkowaniu,
  • nauka Modelu Creighton pod okiem instruktora (Fertility Care Practitioner, FCP) pozwala na osiąganie wytyczonych zdrowotnych i płodnościowych celów, dzięki profesjonalnie przekazanej wiedzy stałemu czuwaniu nad kartą obserwacji. Relacja instruktor – kobieta/para nabiera cech specjalistycznej, ale bardzo osobistej więzi, której owoce widać w codziennym użytkowaniu metody 🙂 

Wszystkie spotkania instruktażowe dotyczące nauki Modelu Creighton prowadzone są indywidualnie.
Wszelkie pytania prosimy kierować na:

Adres Email: indiligo.glen@gmail.com

Telefon: +48 518 758 752


Indiligo 2023 – Copyright © All rights reserved.