Dlaczego NaProTechnologia?

Najistotniejszą kwestią różniącą leczenie metodami NaProTechnologii a ART (Techniki Wspomaganego Rozrodu) jest poszanowanie godności osoby ludzkiej, przejawiające się podejściem z najwyższym szacunkiem wobec nowo poczętego życia i rodziców, którymi małżonkowie stają się od dnia poczęcia dziecka. Dobra medycyna, w myśl której działa NaProTechnologia, obejmuje holistyczne i integralne podejście w kwestii płodności małżeństwa, nie dzieląc małżonków pod względem wyłącznego czynnika żeńskiego lub męskiego niepłodności.

NaProTechnologia wraz z Modelem Creighton tworzą integralny system obserwacji cyklu i leczenia, obejmujący nie tylko sferę zdrowia fizycznego, ale i mentalnego. Nierzadko pary, znużone procesem diagnostyki i leczenia, doświadczają osłabienia relacji małżeńskiej, kierując swe skupienie głównie na sferę fizyczną, zapominając o koniecznej dbałości o własną relację. Poprzez zachętę wspólnego uczestnictwa par zarówno w spotkaniach z istruktorem, jak i lekarzem, aktywowani są oboje małżonkowie w myśl idei, iż intencja stosowania metody jest wspólna.

Wszystkie spotkania instruktażowe dotyczące nauki Modelu Creighton prowadzone są indywidualnie.
Wszelkie pytania prosimy kierować na:

Adres Email: indiligo.glen@gmail.com

Telefon: +48 518 758 752


Indiligo 2023 – Copyright © All rights reserved.