O NaPro słów kilka

Często łączy się działalność Naprotechnologii z tematem niepłodności. Mniej się już mówi o niej w aspekcie leczenia chorób kobiecych, w kierunku zdrowia ginekologicznego. A już w ogóle rzadko przedstawia się sam Model Creigton – metodę obserwacji cyklu służącej leczeniu naprotechnologią – jako odrębną „jednostkę”. A szkoda.

Ja i wielu innych instruktorów (tzw. Fertility Care Practictioners, FCP) staramy się to robić i zachęcać wszystkie młodsze i starsze kobiety, narzeczonych i małżonków, do zapoznania się ze swoim ciałem i cyklem stosując Model Creighton, który nie tylko precyzyjnie określa czas płodności i niepłodności w cyklu, ale pozwala na zobrazowanie wielu nieprawidłowości w naszym ciele, takich jak np. schorzenia tarczycy, torbiele jajników, niewydolność ciałka żółtego, zespół policystycznych jajników (PCOS) czy ryzyko zagrażającego poronienia.

Model Creighton powstał już w 1980 roku na Uniwersytecie Creighton w Omaha, z pragnienia serca prof. Thomasa Hilgers’a i jego wspólpracopwników (do nas – jak wszystko z zachodu, przywędrował duuużo później), którzy marzyli o stworzeniu najdokładniejszej naturalnej metody obserwacji cyklu kobiecego.

11 lat później, z pragnienia połączenia naturalnej metody obserwacji cyklu z najwyższej jakości medycyną, w 1991 roku, na bazie Modelu Creighton, narodziła się NaProTechnologia (Natural Procreative Technology, Technologia Naturalnej Prokreacji), dzięki której odstępstwa zdrowia od normy zobrazowanie na kartach obserwacji mogły być skutecznie leczone. Wiele z nich stanowiło istotny problem w drodze do płodności i poczęcia dziecka, które należało dobrze zdiagnozować, porządnie wyleczyć i unormować zdrowie – zarówno kobiet, jak i mężczyzn. I tak funkcjonuje to do dziś: poznanie cyklu, dokładna diagnoza na jego podstawie, dopasowane leczenie, unormowanie cykli.

NaProTechnologia powstała z potrzeby serca młodego wówczas lekarza, pragnącego dążyć do zdrowia i naturalnego poczęcia dziecka w oparciu o szacunek do Stworzenia. Szczególnie istotną rolę w tworzeniu tego dzieła odegrała Encyklika Papieża Pawła IV, wydana 25 lipca 1968 roku – Humanae Vitae o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego.

Na świecie promocją Modelu Creighton i NaProTechonologii zajmują się krajowe lub regionalne Centra Troski o Płodność (Fertility Care Centers). W Polsce działa jedno z największych – wszyscy aktywni instruktorzy i lekarze konsultanci medyczni ( potocznie zwani lekarzami naprotechnologami) dostępni są na oficjalnej stronie Ogólnopolskiego Centrum Troski o Płodność (www.fccp.pl).

Daj szansę sobie na dobre monitorowanie swojego zdrowia i płodności, niezależnie od sytuacji czy wieku. To metoda dla wszystkich 🙂

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej – zapraszam do kontaktu!

Wszystkie spotkania instruktażowe dotyczące nauki Modelu Creighton prowadzone są indywidualnie.
Wszelkie pytania prosimy kierować na:

Adres Email: indiligo.glen@gmail.com

Telefon: +48 518 758 752


Indiligo 2023 – Copyright © All rights reserved.