Powrót płodności

W myśl idei odpowiedzialnego rodzicielstwa, bardzo ważną kwestią, nad którą każdy Młody Rodzic powinien się zastanowić, jest powrót płodności po porodzie.

Na spotkaniach omawiane są modele powrotu płodności po porodzie,
z wykorzystaniem wiedzy z zakresu naturalnych metod rozpoznawania płodności i Modelu Creighton.

Powrót płodności, związany z powrotem funkcji jajników, może być:

 • szybki (np. w 4. miesiącu po porodzie)
 • późny (np. po 1.5 roku w trakcie dalszego karmienia piersią)
 • spodziewany (z objawami przepowiadającymi)
 • niespodziewany

Następujące po pierwszej owulacji cykle mogą być:

 • regularne
 • nieregularne
 • z towarzyszącymi plamieniami
 • bezowulacyjne
 • krótkie
 • długie
 • z nadmierną ilością śluzu szyjkowego
 • z niedoborem śluzu szyjkowego

Powrót ciała do potencjalnej zdolności zapłodnienia przebiega bardzo różnie. Dużą rolę pełnią czynniki genetyczne oraz sposób i długość karmienia dziecka. W zależności od tych czynników i w zgodzie ze sobą, swoim zdrowiem i sytuacją rodzinną, możemy obserwować model powrotu płodności i planować rodzinę w sposób naturalny: będąc otwartym na kolejne poczęcie lub rezygnując z niego.

Wszystkie spotkania instruktażowe dotyczące nauki Modelu Creighton prowadzone są indywidualnie.
Wszelkie pytania prosimy kierować na:

Adres Email: indiligo.glen@gmail.com
Telefon: +48 518 758 752

Indiligo 2021 – Copyright © All rights reserved.