Położnictwo

Położnictwo jest jednym z najpiękniejszych zawodów świata o bardzo szerokim spektrum działania. Położna jest strażniczką fizjologii i towarzyszką kobiety w każdym wieku i w każdej sytuacji zdrowotnej. Kojarzenie roli położnej jedynie z salą porodową, choć szlachetne, jest jednak bardzo ograniczające – Twoją położną stać na wiele więcej.

Położna:

  • pomaga w staraniach o ciążę (opieka przedkoncepcyjna)
  • prowadzi Szkołę Rodzenia i edukację przedporodową
  • przyjmuje porody
  • pomaga w karmieniu piersią
  • dopomaga w opiece nad noworodkiem i niemowlęciem do 6 tygodnia życia
  • wspiera fizycznie i mentalnie w okresie połogu
  • omawia modele powrotu płodności po porodzie
  • prowadzi profilaktykę zdrowotną zdrowia płciowego i ginekologicznego młodych dziewcząt i kobiet ( m.in. szczepienia, edukacja seksualna, profilaktyka nietrzymania moczu)
  • asystuje kobietom w okresie przedmenopauzalnym i menopauzalnym
  • wspiera w powrocie do zdrowia po chorobach onkologicznych

Położna jest przyjaciółką i towarzyszką każdej kobiety – od narodzin po śmierć. Korzystaj z jej wiedzy i doświadczenia 🙂

Wszystkie spotkania instruktażowe dotyczące nauki Modelu Creighton prowadzone są indywidualnie.
Wszelkie pytania prosimy kierować na:

Adres Email: indiligo.glen@gmail.com
Telefon: +48 518 758 752

Indiligo 2021 – Copyright © All rights reserved.