Skuteczność

Badania nad skutecznością NaProTechnologii  różnią się w zależności od ośrodka prowadzącego statystykę. Pierwsze badania opublikowane przez twórcę NaProtechnologii i współtwórcę Modelu Creighton, prof. Thomasa Hilgers’a, dotyczyły skuteczności leczenia tą metodą wobec trafnej diagnozy. Wyglądały one następująco:

– 81.8% poczęć przy cyklach bezowulacyjnych,

– 62,5% poczęc przy Zespole Policystycznych Jajników,

– 56,7% poczęc przy endometriozie

– 38,4% poczęć przy niedrożności jajowodów.

Biorąc pod uwagę ogólne dane procentowe dotyczące skuteczności leczenia niezależnie od pierwotnej przyczyny niepłodności, odnoszące się do długości procesu diagnozy i spersonalizowanego postępowania medycznego, statystyki plasują się następująco:

– w ciągu pierwszego roku leczenia – 44%

– w ciągu dwóch lat leczenia – 62%

– w ciągu 3-4 lat leczenia – 71%

Poza Stanami Zjednoczonymi, w roku 2008 ukazały się badania irlandzkie, prowadzone przez dr P.C. Boyle’a, w których to procent żywych urodzeń
w ciągu pierwszego roku leczenia wykazał 27,1%, a ciągu kolejnych dwóch latach – 52,8%. Wskaźnik ten dotyczył par, które nie przerwały procesu diagnostyki i leczenia, co – niestety – jest zjawiskiem nierzadkim, obecnie również.  Żyjemy w epoce „instant” i takież szybkie efekty leczenia często są oczekiwane przez leczone metodą NaProTchnologii pary. Nie każdy jest w stanie poświęcić nieco więcej czasu dobrej i trafnej diagnozie i wytyczeniu indywidualnego planu leczenia. Jednak wszelkie statystyki wyraźnie pokazują, jak wielką rolę może grać czas – procent poczęć i żywych urodzeń wyraźnie wzrasta z każdym kolejnym miesiącem starań.  

Wartym odnotowania jest fakt, iż w tych samych badaniach dr Boyle’a , aż 16,3% spośród badanych par doczekało się szczęśliwych narodzin dziecka po wcześniejszych nieudanych (nierzadko kilku) próbach zapłodnienia metodą in vitro.

Kolejne badania nad skutecznością tej metody prowadzone były przez dr Tham z Kanady, gdzie po dwóch pełnych latach leczenia aż 66% par szczęśliwie poczęło dziecko.

W Polsce pierwsze oficjalne badania nad skutecznością NaProTechnologii opublikowane zostały
w 2017 roku przez dr Macieja Barczentewicza . Obejmowały grupę badanych leczonych tą metodą
w ciągu dwóch lat (2008-2010) i wyniosły 20,2% urodzeń żywych. Polskie dane są niższe niż irlandzkie, jak jednak zaznaczył ich twórca, odbyły się one w okresie rozpoczęcia przygody doktora z NaProtechnologią, w trakcie dalszego kształcenia w tym zakresie. Jak zaznaczył w wywiadzie po opublikowaniu wyników, dr Barczentewicz szykuje kolejne, dokładne badania nad powodzeniem tej metody  w oparciu o wieloletnią już swoją praktykę i zebrane doświadczenia w tym zakresie.  A więc czekamy 🙂

W ogólnodostępnych danych można natrafić również na wyniki badań kolejnego polskiego lekarza, Tadeusza Wasilewskiego, związanego wcześniej przez długi okres czasu z tematyką in vitro. W ciągu dwóch lat badań (2009-2010) spośród 412 par z różną historią medyczną, nierzadko po nieudanych próbach zapłodnienia in vitro, aż 70 z nich szczęśliwie poczęło dziecko naturalnie w ciągu zaledwie około 6 miesięcy od rozpoczęcia leczenia metodą NaProTechnologii, poprzedzonego nauką obserwacji cyklu Modelem Creighton, co daje wskaźnik 17% w pierwszym półroczu leczenia.

Bardzo istotną rzeczą prowadzącą pary z ograniczona płodnością
w kierunku dobrej diagnozy i skutecznego leczenia, jest cierpliwość. Średni czas leczenia metodą NaProTechnologii to dwa lata, zachęca się więc, aby kontynuować leczenie przynajmniej przez ten czas. Oczywiście jest to wyciągnięta średnia, gdyż nierzadko czas starań okazuje się być zdecydowanie krótszy (kilka miesięcy), a czasem też i dłuższy (kilka lat). Wszystko zależy od złożoności konkretnej sytuacji medycznej. Jednak niezależnie od ostatecznego, najbardziej oczekiwanego efektu leczenia w postaci poczęcia i żywego urodzenia dziecka, pary leczone omawianą metodą nigdy nie powinny pozostać bez stwierdzenia ostatecznej przyczyny problemu. NaProTechnologia stara się dawać 100-procentową diagnozę,
z wykorzystaniem wszystkich możliwych metod leczenia szanujących godność istoty ludzkiej.

Wszystkie spotkania instruktażowe dotyczące nauki Modelu Creighton prowadzone są indywidualnie.
Wszelkie pytania prosimy kierować na:

Adres Email: indiligo.glen@gmail.com
Telefon: +48 518 758 752

Indiligo 2021 – Copyright © All rights reserved.