Model Creighton

Poznanie, obserwacja własnego ciała i odkrywanie tajników płodności i zdrowia dzięki Modelowi Creighton.

The Creighton Model System (CrMS)

Czym jest Model Creighton?

Copyright 2006, Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction. All rights reserved

Model Creighton to metoda obserwacji cyklu kobiecego, będąca podstawowym narzędziem dla leczenia metodą NaProTechnologii. To jedyna naturalna metoda obserwacji,
w której prócz wyznaczenia czasu płodności i niepłodności w cyklu, diagnozowane są zaburzenia zdrowotne (m.in. problemy hormonalne).  Bazuje głównie na śluzie szyjkowym, nie wymaga pomiaru temperatury, jest łatwa w nauczaniu, interpretacji
i użytkowaniu.

Model Creighton powstał w 1980 roku pod okiem prof. Thomasa W. Hilgers’a i współpracowników na Uniwersytecie Creighton w Omaha (Nebraska, USA). Na bazie doświadczeń i powodzenia użytkowania omawianej metody, w roku 1991 narodziła się NaProTECHNOLOGIA, otwierając tym samym drogę dobrej, bazującej na prawach natury, medycynie.

Wszystkie spotkania instruktażowe dotyczące nauki Modelu Creighton prowadzone są indywidualnie.
Wszelkie pytania prosimy kierować na:

Adres Email: indiligo.glen@gmail.com
Telefon: +48 518 758 752

Indiligo 2021 – Copyright © All rights reserved.